Detaljer


Årsmøte HMK avd. Vestfold

Tid:
torsdag 28. mars 2019
18:00 – 22:00
Beskrivelse:
Møtet gjennomføres i henhold til HMKF's vedtekter for årsmøter.
Kjøreinstruks:
Møtet avholdes i lokalet til Rørkoll vellag, Stokke Ravei 78, 3160 Stokke.