Kalender detaljer


TRANDUMTREFF

Tid:
fredag 08. juni 2018 - 12:00
søndag 10. juni 2018 - 18:00
Beskrivelse:

HMK's årlige Trandumtreff.  Treffet er flyttet fra pinsen til den opprinnelige HMK Helgen. 

For de som ønsker å stille ut diorama,etc. samt salgstand osv. Ta kontkat me trandumtreffet@hmkf.no

Søknader er sendt.

 20.03.18. Vi har nå fått godkjennelse av OSL for lån av Sletta, og dispensasjon fra Ullensaker Kommune for kjøring i utmark(kjørefeltet).
                 For kjøring i feltet, avventer vi nå kun endelig godkjennelse i fra Sessvoll.
30.04.18 Vi har nå fått avtale med Sessvollmoen om bruk av området. Alle tillatelser er i orden.

30.05.2018 Program og kart lagt ut på Facebook.

04.06.2018 Totalforbud mot bruk av åpen ild. Pålegg fra Øvre Romerike Brannvesen. 

https://www.facebook.com/ovreromerikebrannogredning/


Sted:
Trandumtreff
Adresse:
Trandum leir

Vis kart
Kart:
Kjøreinstruks:

Trandumsletta